0

Sesiwn Tyrbo clwb Seiclo Egni 2017/18
Mae hi yn amser yna or flwyddyn eto lle mae clwb Egni yn cynnal Sesiwn tyrbo yn y ganolfan tenis Caernarfon. Mae y ganolfan yn safle da i gynal y Sesiwns, digon o le yna i bawb, ystafelloedd newid a cawodydd ac panad a sgwrs ar ol y Sesiwn.
Fydd y Sesiwns yn cychwyn Nos Iau, 2il o Tachwedd am 18:30 – 20:00 o gloch, am 8 wythnos tan y Nadolig ac wed yn 12 wythnos o 4rydd o Ionawr.
Croeso cynas I bawb, aelodau y clwb ac o glwbiau eraill. Aelodau Egni,/ taliadau bloc o 10 wythnos £20 neu £2.50 am un Sesiwns. Wiwerod y clwb ( juniors) £1 y Sesiwns . Aelodau clwb eraill, £25 bloc neu £3 am un Sesiwn.

Energy cycling winter turbo training 2017/18
It’s that time of year again, and energy cycling will be holding turbo sessions at the Caernarfon tennis centre through the winter months.The tennis centre is an ideal location with room for up to 40 turbos,showers facilities and coffee and chat after the session.
The sessions will start at 6:30 warm up, for a 7pm start for 1 hr session.
Starts on Thursday 2nd November for 8weeks up to xmas,
Then another 12 weeks from 4th of January.
All club and none club members welcome to attend,
Block payment for members £20 or £2:50 for pay as you go,
None members £25 or £3 pay as you go. Club junior members £1 a session.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>