0

Dyddiadau i’r dyddiadur….
Parti Nadolig- Rhagfyr 9fed- Clwb Golff Caernarfon 7pm

Reid Nadolig- Rhagfyr 17- Maes Caernarfon 9am

Pwyllgor Blynyddol- Ionawr 15- Vaynol Arms, Nant Peris

Dates for the diary….

Christmas Party- 9th of December- 7pm Caernarfon Golf Club

Christmas Ride- Starting from Maes Caernarfon 9am, December 18th.

Club AGM- January 15th- Vaynol Arms, Nant Peris

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>