Daily Archives May 9, 2016

Aelodaeth 2016 Membership0

Mae e-bost wedi cael ei yrru i bob aelod heno ynglyn a tâl aelodaeth 2016. Os gwelwch yn dda edrychwch ar yr e-bost ac os nad ydi wedi dod drwadd i chi, gadewch i mi wybod. Diolch

(dafydd@iocws.com)

An e-mail has been sent out this evening to all members regarding 2016 membership fees. Please check your e-mails and please contact me if you haven’t received it. Thank you

Read More

Pwyllgor Clwb- Club Meeting0

Pwyllgor Rheoli Clwb Beicio Egni

Cynhelir cyfarfod nesaf ar Fai y 9fed yn Harbwr, Doc Fictoria am 7yh. Croeso i unrhyw aelod fynychu’r cyfarfod. Os oes gennych unrhyw fater i’w godi am unrhyw agwedd o’r clwb yna dewch a mi fydd y pwyllgor yn fwy na pharod i glywed eich barn/sylwadau.

Energy Cycling Club Managing Committee

The next meeting will be held on the 9th of May in Harbwr, Victoria Dock at 7pm. Any member is welcome to attend. If you wish to raise any issue about any aspect of the club, please come along and the committee will be more than ready to hear your views/suggestions/opinions

Read More