Monthly Archives October 2017

0

Cliciwch ar y linc i agor y ffeil

Click on link to open file

Canlyniadau 2017

Read More

Canlyniadau Digwyddiadau 2017 Events Results0

Cliciwch ar y linc i agor y ffeil

Click on link to open file

 

Canlyniadau 2017

Read More

0

Dyddiadau i’r dyddiadur….
Parti Nadolig- Rhagfyr 9fed- Clwb Golff Caernarfon 7pm

Reid Nadolig- Rhagfyr 17- Maes Caernarfon 9am

Pwyllgor Blynyddol- Ionawr 15- Vaynol Arms, Nant Peris

Dates for the diary….

Christmas Party- 9th of December- 7pm Caernarfon Golf Club

Christmas Ride- Starting from Maes Caernarfon 9am, December 18th.

Club AGM- January 15th- Vaynol Arms, Nant Peris

Read More

0

Sesiwn Tyrbo clwb Seiclo Egni 2017/18
Mae hi yn amser yna or flwyddyn eto lle mae clwb Egni yn cynnal Sesiwn tyrbo yn y ganolfan tenis Caernarfon. Mae y ganolfan yn safle da i gynal y Sesiwns, digon o le yna i bawb, ystafelloedd newid a cawodydd ac panad a sgwrs ar ol y Sesiwn.
Fydd y Sesiwns yn cychwyn Nos Iau, 2il o Tachwedd am 18:30 – 20:00 o gloch, am 8 wythnos tan y Nadolig ac wed yn 12 wythnos o 4rydd o Ionawr.
Croeso cynas I bawb, aelodau y clwb ac o glwbiau eraill. Aelodau Egni,/ taliadau bloc o 10 wythnos £20 neu £2.50 am un Sesiwns. Wiwerod y clwb ( juniors) £1 y Sesiwns . Aelodau clwb eraill, £25 bloc neu £3 am un Sesiwn.

Energy cycling winter turbo training 2017/18
It’s that time of year again, and energy cycling will be holding turbo sessions at the Caernarfon tennis c...

Read More