Daily Archives September 24, 2018

Parti Nadolig – Christmas Party0

eee

Parti Nadolig a Gwobrau Club
Christmas Party & Club Presentations
Y Stablau, Llanwnda. Rhagfyr 1af 7:30yh
Stables Llanwnda, December 1st 7:30pm
(Please scroll down for English)

Mae yna cryn ddiddirdeb yn y parti Nadolig eleni, felly, er mwyn sicrhau fy mod yn bwcio lle ar gyfer digon o bobl, mi fydd rhaid gofyn am blaendal o £10 y person erbyn y 1af o Hydref.
Ella y bydd hi’n bosib bwcio lle ar ôl y dyddiad yma, ond does DIM sicrwydd os y bydd yna barti arall wedi bwcio hefyd. Bydd angen talu y gweddill erbyn y 15ed o Dachwedd.
Cost £18.95 am ddau gwrs neu £22.95 am dri cwrs. Bydd rhaid dewis o flaen llaw- croeso i chi yrru eich dewis rhyw dro. Croeso cynnes i partneriaid a ffrindiau y clwb.

Taliadau BACS i gyfri y clwb gyda eich enw + “Dolig” fel reference...

Read More