Category News

Canlyniadau Digwyddiadau 2017 Events Results0

Cliciwch ar y linc i agor y ffeil

Click on link to open file

 

Canlyniadau 2017

Read More

0

Dyddiadau i’r dyddiadur….
Parti Nadolig- Rhagfyr 9fed- Clwb Golff Caernarfon 7pm

Reid Nadolig- Rhagfyr 17- Maes Caernarfon 9am

Pwyllgor Blynyddol- Ionawr 15- Vaynol Arms, Nant Peris

Dates for the diary….

Christmas Party- 9th of December- 7pm Caernarfon Golf Club

Christmas Ride- Starting from Maes Caernarfon 9am, December 18th.

Club AGM- January 15th- Vaynol Arms, Nant Peris

Read More

0

Sesiwn Tyrbo clwb Seiclo Egni 2017/18
Mae hi yn amser yna or flwyddyn eto lle mae clwb Egni yn cynnal Sesiwn tyrbo yn y ganolfan tenis Caernarfon. Mae y ganolfan yn safle da i gynal y Sesiwns, digon o le yna i bawb, ystafelloedd newid a cawodydd ac panad a sgwrs ar ol y Sesiwn.
Fydd y Sesiwns yn cychwyn Nos Iau, 2il o Tachwedd am 18:30 – 20:00 o gloch, am 8 wythnos tan y Nadolig ac wed yn 12 wythnos o 4rydd o Ionawr.
Croeso cynas I bawb, aelodau y clwb ac o glwbiau eraill. Aelodau Egni,/ taliadau bloc o 10 wythnos £20 neu £2.50 am un Sesiwns. Wiwerod y clwb ( juniors) £1 y Sesiwns . Aelodau clwb eraill, £25 bloc neu £3 am un Sesiwn.

Energy cycling winter turbo training 2017/18
It’s that time of year again, and energy cycling will be holding turbo sessions at the Caernarfon tennis c...

Read More

Her Amser 19/03/2017. Nant Gwynant 5M0

Enw / Name Clwb / Club Cat Amser / Time MYA / MPH
1 Jack Williams Egni S 12:55 23.23
2 Garry Ellis Egni V 12:57 23.17
3 Hywel Iorwerth Egni S 13:07 22.87
4 Tudur Parry Egni V 13:09 22.81
5 Steffan Jones Egni V 13:37 22.03
6 Alun Williams Egni V 13:45 21.82
7 Meirion Jones Egni V 13:45 21.82
8 Dafydd Hughes Egni S 13:59 21.45
9 Paul Griffith Egni S 14:03 21.35
10 Osian Evans Egni J 15:18 19.61
11 John Williams Egni SV 15:34 19.27
12 Wayne Edwards Egni V 17:10 17.48
Jack Williams Record y Cwrs / Course Record 12.55

 

Read More

0

meeting

7pm

Read More

AGM 20170

Bydd AGM y Clwb yn cael ei gynnal at Nos Sul, Ionawr 15 am 6.y.h yng Nghanolfan Dringo Brecon. Croeso cynnes i bob aelod.

The AGM will be held on Sunday the 15th of January at 6pm in Brecon Climbing Centre.  A warm welcome to all members.

Read More

Junior Members Ride0

Thursday 22nd December 2016. A pre Christmas juniors/members ride (all are welcome) has been organised for Thursday.

Please meet in the car park at the end of the cycle path in Llanwnda for 9.30 am.

We’ll head over to Garn, Tremadog and to Harlech via Penrhyn. From Harlech its on to Llanbedr and into the hills above Hafod y Llyn and over to Bryn Bwbach and down to Llandecwyn. Its then back to Beddgelert (via Rhyd), Rhyd Ddu, Penygroes and Llanwnda. Approx 68 miles. Please note that this a lumpy ride.

The cafe stop will be decided by mutual agreement on the day.

Please contact John in advance if you wish to come along on this ride, via Facebook, email or telephone.

Read More

Junior Members Ride0

Sunday 11th December 2016. A juniors/members (all are welcome) ride has been organised for Sunday.

Please meet in the car park at the end of the cycle path in Llanwnda for 9.30 am.

The plan is to take to the quieter, tougher roads of the Llyn Peninsula. We’ll head for the lanes and over to Pencaenewydd, Y Ffor, Dinas, Sarn, Rhoshirwaun, and to Aberdaron. From Aberdaron its over to Rhiw and onto Mynytho and Pwllheli. Out of Pwllheli and onto Llanystumdwy, and back to Llanwnda. Approx 76 miles.

The cafe stop will be decided by mutual agreement on the day.

Please contact John in advance if you wish to come along on this ride, via Facebook, email or telephone.

Read More

Junior Members Ride0

Saturday, 3rd December 2016. The juniors (all welcome!!) ride has been organised for Saturday.

Please meet outside the Cafe Maes on Y Maes in Caernarfon at 9.30am.

The plan is to head over towards Conwy, via Pentir, Tal-y-Bont, and Bwlch Sychnant. Down into Conwy, onto Llandudno Junction and along the north side of the Conwy Valley via the B5113. This road will take us up to Bryn-y-Maen, and along the ridge via the Roman Road. Its the down into Llanrwst and onto Betws y Coed. Climb out of Betws to Capel Curig and up to, and over The Pass and back into Caernarfon. Approx 66 miles.

Please contact John in advance if you wish to come along on this ride, via Facebook, email or telephone

Read More

Junior Members Ride0

Saturday, 19th November 2016. A juniors/members (all welcome) ride has been organised for Saturday.

Please meet outside Cafe Maes in Caernarfon at 9.30am.

The plan is to head South thro’ Beddgelert and to Penrhyndeudraeth. Over to Llandecwyn and, and into Harlech. From Harlech we’ll head back thro’ Tremadog, onto Criccieth and back through the lanes to Caernarfon. Approx 63 miles.

The cafe stop will be decided by mutual agreement on the day.

Please contact John in advance if you wish to come along on this ride, via Facebook, email or telephone.

Read More