Category News

0

post

Read More

Parti Nadolig – Christmas Party0

eee

Parti Nadolig a Gwobrau Club
Christmas Party & Club Presentations
Y Stablau, Llanwnda. Rhagfyr 1af 7:30yh
Stables Llanwnda, December 1st 7:30pm
(Please scroll down for English)

Mae yna cryn ddiddirdeb yn y parti Nadolig eleni, felly, er mwyn sicrhau fy mod yn bwcio lle ar gyfer digon o bobl, mi fydd rhaid gofyn am blaendal o £10 y person erbyn y 1af o Hydref.
Ella y bydd hi’n bosib bwcio lle ar ôl y dyddiad yma, ond does DIM sicrwydd os y bydd yna barti arall wedi bwcio hefyd. Bydd angen talu y gweddill erbyn y 15ed o Dachwedd.
Cost £18.95 am ddau gwrs neu £22.95 am dri cwrs. Bydd rhaid dewis o flaen llaw- croeso i chi yrru eich dewis rhyw dro. Croeso cynnes i partneriaid a ffrindiau y clwb.

Taliadau BACS i gyfri y clwb gyda eich enw + “Dolig” fel reference...

Read More

Ras Trac TLI Track Races0

May 10th, 18th 21st 2018
Sign on 6pm
Start 7pm
Track Mon
For more information please contact Race Organiser- Wayne Owen

Read More

0

Canlyniadau Her Amser

GCA 29/04/2018

Time Trial Results

egni1

Read More

Canlyniadau Digwyddiadau 2017 Events Results0

Cliciwch ar y linc i agor y ffeil

Click on link to open file

 

Canlyniadau 2017

Read More

0

Dyddiadau i’r dyddiadur….
Parti Nadolig- Rhagfyr 9fed- Clwb Golff Caernarfon 7pm

Reid Nadolig- Rhagfyr 17- Maes Caernarfon 9am

Pwyllgor Blynyddol- Ionawr 15- Vaynol Arms, Nant Peris

Dates for the diary….

Christmas Party- 9th of December- 7pm Caernarfon Golf Club

Christmas Ride- Starting from Maes Caernarfon 9am, December 18th.

Club AGM- January 15th- Vaynol Arms, Nant Peris

Read More

0

Sesiwn Tyrbo clwb Seiclo Egni 2017/18
Mae hi yn amser yna or flwyddyn eto lle mae clwb Egni yn cynnal Sesiwn tyrbo yn y ganolfan tenis Caernarfon. Mae y ganolfan yn safle da i gynal y Sesiwns, digon o le yna i bawb, ystafelloedd newid a cawodydd ac panad a sgwrs ar ol y Sesiwn.
Fydd y Sesiwns yn cychwyn Nos Iau, 2il o Tachwedd am 18:30 – 20:00 o gloch, am 8 wythnos tan y Nadolig ac wed yn 12 wythnos o 4rydd o Ionawr.
Croeso cynas I bawb, aelodau y clwb ac o glwbiau eraill. Aelodau Egni,/ taliadau bloc o 10 wythnos £20 neu £2.50 am un Sesiwns. Wiwerod y clwb ( juniors) £1 y Sesiwns . Aelodau clwb eraill, £25 bloc neu £3 am un Sesiwn.

Energy cycling winter turbo training 2017/18
It’s that time of year again, and energy cycling will be holding turbo sessions at the Caernarfon tennis c...

Read More

Her Amser 19/03/2017. Nant Gwynant 5M0

Enw / Name Clwb / Club Cat Amser / Time MYA / MPH
1 Jack Williams Egni S 12:55 23.23
2 Garry Ellis Egni V 12:57 23.17
3 Hywel Iorwerth Egni S 13:07 22.87
4 Tudur Parry Egni V 13:09 22.81
5 Steffan Jones Egni V 13:37 22.03
6 Alun Williams Egni V 13:45 21.82
7 Meirion Jones Egni V 13:45 21.82
8 Dafydd Hughes Egni S 13:59 21.45
9 Paul Griffith Egni S 14:03 21.35
10 Osian Evans Egni J 15:18 19.61
11 John Williams Egni SV 15:34 19.27
12 Wayne Edwards Egni V 17:10 17.48
Jack Williams Record y Cwrs / Course Record 12.55

 

Read More

0

meeting

7pm

Read More

AGM 20170

Bydd AGM y Clwb yn cael ei gynnal at Nos Sul, Ionawr 15 am 6.y.h yng Nghanolfan Dringo Brecon. Croeso cynnes i bob aelod.

The AGM will be held on Sunday the 15th of January at 6pm in Brecon Climbing Centre.  A warm welcome to all members.

Read More