Category News

Parti Nadolig – Christmas Party0

eee

Parti Nadolig a Gwobrau Club
Christmas Party & Club Presentations
Y Stablau, Llanwnda. Rhagfyr 1af 7:30yh
Stables Llanwnda, December 1st 7:30pm
(Please scroll down for English)

Mae yna cryn ddiddirdeb yn y parti Nadolig eleni, felly, er mwyn sicrhau fy mod yn bwcio lle ar gyfer digon o bobl, mi fydd rhaid gofyn am blaendal o £10 y person erbyn y 1af o Hydref.
Ella y bydd hi’n bosib bwcio lle ar ôl y dyddiad yma, ond does DIM sicrwydd os y bydd yna barti arall wedi bwcio hefyd. Bydd angen talu y gweddill erbyn y 15ed o Dachwedd.
Cost £18.95 am ddau gwrs neu £22.95 am dri cwrs. Bydd rhaid dewis o flaen llaw- croeso i chi yrru eich dewis rhyw dro. Croeso cynnes i partneriaid a ffrindiau y clwb.

Taliadau BACS i gyfri y clwb gyda eich enw + “Dolig” fel reference...

Read More

Ras Trac TLI Track Races0

May 10th, 18th 21st 2018
Sign on 6pm
Start 7pm
Track Mon
For more information please contact Race Organiser- Wayne Owen

Read More

0

Canlyniadau Her Amser

GCA 29/04/2018

Time Trial Results

egni1

Read More

Canlyniadau Digwyddiadau 2017 Events Results0

Cliciwch ar y linc i agor y ffeil

Click on link to open file

 

Canlyniadau 2017

Read More

0

Dyddiadau i’r dyddiadur….
Parti Nadolig- Rhagfyr 9fed- Clwb Golff Caernarfon 7pm

Reid Nadolig- Rhagfyr 17- Maes Caernarfon 9am

Pwyllgor Blynyddol- Ionawr 15- Vaynol Arms, Nant Peris

Dates for the diary….

Christmas Party- 9th of December- 7pm Caernarfon Golf Club

Christmas Ride- Starting from Maes Caernarfon 9am, December 18th.

Club AGM- January 15th- Vaynol Arms, Nant Peris

Read More

0

Sesiwn Tyrbo clwb Seiclo Egni 2017/18
Mae hi yn amser yna or flwyddyn eto lle mae clwb Egni yn cynnal Sesiwn tyrbo yn y ganolfan tenis Caernarfon. Mae y ganolfan yn safle da i gynal y Sesiwns, digon o le yna i bawb, ystafelloedd newid a cawodydd ac panad a sgwrs ar ol y Sesiwn.
Fydd y Sesiwns yn cychwyn Nos Iau, 2il o Tachwedd am 18:30 – 20:00 o gloch, am 8 wythnos tan y Nadolig ac wed yn 12 wythnos o 4rydd o Ionawr.
Croeso cynas I bawb, aelodau y clwb ac o glwbiau eraill. Aelodau Egni,/ taliadau bloc o 10 wythnos £20 neu £2.50 am un Sesiwns. Wiwerod y clwb ( juniors) £1 y Sesiwns . Aelodau clwb eraill, £25 bloc neu £3 am un Sesiwn.

Energy cycling winter turbo training 2017/18
It’s that time of year again, and energy cycling will be holding turbo sessions at the Caernarfon tennis c...

Read More

Her Amser 19/03/2017. Nant Gwynant 5M0

Enw / Name Clwb / Club Cat Amser / Time MYA / MPH
1 Jack Williams Egni S 12:55 23.23
2 Garry Ellis Egni V 12:57 23.17
3 Hywel Iorwerth Egni S 13:07 22.87
4 Tudur Parry Egni V 13:09 22.81
5 Steffan Jones Egni V 13:37 22.03
6 Alun Williams Egni V 13:45 21.82
7 Meirion Jones Egni V 13:45 21.82
8 Dafydd Hughes Egni S 13:59 21.45
9 Paul Griffith Egni S 14:03 21.35
10 Osian Evans Egni J 15:18 19.61
11 John Williams Egni SV 15:34 19.27
12 Wayne Edwards Egni V 17:10 17.48
Jack Williams Record y Cwrs / Course Record 12.55

 

Read More

0

meeting

7pm

Read More

AGM 20170

Bydd AGM y Clwb yn cael ei gynnal at Nos Sul, Ionawr 15 am 6.y.h yng Nghanolfan Dringo Brecon. Croeso cynnes i bob aelod.

The AGM will be held on Sunday the 15th of January at 6pm in Brecon Climbing Centre.  A warm welcome to all members.

Read More

Junior Members Ride0

Thursday 22nd December 2016. A pre Christmas juniors/members ride (all are welcome) has been organised for Thursday.

Please meet in the car park at the end of the cycle path in Llanwnda for 9.30 am.

We’ll head over to Garn, Tremadog and to Harlech via Penrhyn. From Harlech its on to Llanbedr and into the hills above Hafod y Llyn and over to Bryn Bwbach and down to Llandecwyn. Its then back to Beddgelert (via Rhyd), Rhyd Ddu, Penygroes and Llanwnda. Approx 68 miles. Please note that this a lumpy ride.

The cafe stop will be decided by mutual agreement on the day.

Please contact John in advance if you wish to come along on this ride, via Facebook, email or telephone.

Read More