Her Amser “Non Aero” Dwyfor Non Aero TT0

Neges gan ein ffrindiau yng Nghlwb Beicio Dwyfor

Message by our friends at Dwyfor Cycling Club

Ar nos Fawrth y 24ain o Fai bydd Clwb Beicio Dwyfor yn cynnal TT “non aero” ar y cwrs 10 milltir Llanystumdwy i Aberech ag yn nol. Bydd y ras yn cychwyn am 7yh gyda cofrestru yn agor am 6yh yn y maes parcio wrth y tai cyngor. Bydd y digwyddiadd yn agored i unryw un dros 14(bydd pawb o dan 18 angen ffurflen caniatad CTT i gystadlu). Rydym wedi penderfynu ar ychydig o rheolau “non aero” i wneud y digwyddiad yn deg i pawb.
•Dim beics TT
•Dim olwynion dyfnach na 50mm
•Dim helmedau TT, mae helmed lôn “aero” yn dderbyniol
•Dim “clip on TT bars”
•Dim skinsuits na gorchuddion esgidiau aero

On Tuesday the 24th of May Clwb Beicio Dwyfor will be holding a non aero TT on the Llanystumdwy to Abererch 10 course. The event will start at 7pm with registration open from 6pm at the car park by the council houses. The event will be open to anyone over 14(with those under 18 requiring a CTT parental consent form). We have decided on a few non aero rules to try and create a level playing field.
•No TT bikes
•No deep section wheels deeper than 50mm
•No TT helmets, aero road helmets are acceptable 
•No clip on TT bars
•No skin suits or aero overshoes”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>