Reid gyda Pencampwyr / Ride with Champions0

Reid gyda Pencampwyr!

I ddathlu llwyddiant Gareth McGuinness ar ddod yn Bencampwr Prydeinig, a Garry Ellis ar ddod yn Bencampwr Cymreig, mae yna reid Clwb arbennig wedi ei drefnu Nos Fawrth nesaf. Cyfarfod ar Y Maes yn Nghaernarfon am 6pm, cychwyn 6.15pm a dychwelyd i Castell/Galeri i gymdeithasu ar y diwedd. Reid cymdeithasol addas i HOLL aelodau y clwb.
Gobeithio y gall nifer fawr o’r aelodau ddod i rannu yn y dathlu.😃
(Ni fydd Reid Clwb a drefnir gan Karl nos Fercher nesaf).

Ride With Champions!

To celebrate the success of Gareth McGuinness becoming British Champion, and Garry Ellis becoming Welsh Champion, a special ride has been organised next Tuesday evening. Meet on Y Maes in Caernarfon at 6pm for a 6.15 start and return to Castle or Galeri to socialise on the end. Social ride suitable for ALL club members. Let hope for a good turn out to share the celebration.😃
(This ride will be in place of Karl’s usual Wednesday ride

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>